ΕΡΕΥΝΑ

logo 20 uopdata managment 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου DigiTHEA καλύπτουν τους παρακάτω τομείς:

 • Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Οικονομικά της Υγείας
 • Ηλεκτρονική Υγεία και Πολιτικές Υγείας
 • Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης στην Υγεία
 • Συστήματα Τηλεφροντίδας για Ηλικιωμένα Άτομα και Ασθενείς με Χρόνιες Παθήσεις
 • Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα & Δημόσια Υγεία
 • Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης 
 • Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Ιατρικών Εικόνων
 • Εφαρμογές Ασύρματων Δικτύων στην Υγεία
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
 • Διασφάλιση Ποιότητας και Ασφάλεια Πληροφοριών 

 

analytics review     project management    health care costs