ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

teacher

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Διαδικτυακές Εφαρμογές

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων & τον Προγραμματισμό

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πολίτες και Επιχειρήσεις

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Οικονομική Διαχείριση Μονάδων Υγείας

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαχείριση Επιχειρηματικών Βάσεων Δεδομένων

Θεωρία Λήψης Αποφάσεων & Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Οικονομικά της Υγείας