ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

teacher

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Διαδικτυακές Εφαρμογές

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πολίτες και Επιχειρήσεις

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Οικονομική Διαχείριση Μονάδων Υγείας

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαχείριση Επιχειρηματικών Βάσεων Δεδομένων

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Οικονομικά της Υγείας