ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

1. Δημήτριος Τσορομώκος (διδακτορική διατριβή ολοκληρώθηκε, 06/2017)

2. Ζαχαρίας Δερμάτης (διδακτορική διατριβή ολοκληρώθηκε, 02/2018)

3. Βασιλική Ζαχαροπούλου (διδακτορική διατριβή ολοκληρώθηκε, 03/2019)

4. Nικόλαος Τσαλουκίδης (διδακτορική διατριβή ολοκληρώθηκε, 03/2019)

5. Δημήτριος Ζαρακοβίτης (διδακτορική διατριβή ολοκληρώθηκε, 05/2019)

6. Φίλιππος Γοζαδίνος (διδακτορική διατριβή ολοκληρώθηκε, 09/2019)

7. Γεωργία Νικολή (διδακτορική διατριβή ολοκληρώθηκε, 09/2019)