ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

publication sm 

 

BOOKS

1) A. Lazakidou, S. Zimeras, D. Iliopoulou, and D. Koutsouris (Editors), Special Issue on M-Health Ecosystems and Social Networks in Healthcare, Annals of Information Systems, Springer Verlag, 240 pages, Germany, ISBN 978-3-319-23340-6, 2015.

BOOK CHAPTERS

1) D. Tsoromokos, Z. Dermatis, F. Gozadinos, A. Lazakidou, Innovative mHealth Ecosystems, in mHealth Ecosystems and Social Networks in Healthcare, Springer International Publishing, pp. 39-54, ISBN 978-3-319-23340-6, 2015.
2) D. Tsoromokos, Ν. Tsaloukidis, Z. Dermatis, F. Gozadinos and A. Lazakidou, Design of an Innovative Information System for the Intensive Care Unit in a Public Hospital, Unifying the Applications and Foundations of Biomedical and Health Informatics J. Mantas et al. (Eds.) IOS Press, Vol. 226: ICIMTH’ 2016, ISBN: 978-1-61499-663-7 (print), p. 157-160, 2016, DOI:10.3233/978-1-61499-664-4-157.

JOURNALS

1) Δ. Τσορομώκος, Π. Πρεζεράκος, Σ. Τζιαφέρη, Α. Λαζακίδου, Διερεύνηση των γνώσεων και στάσεων των Επαγγελματιών Υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 31(6):702-717, 2014.

2) D. Tsoromokos, Ε. Harami, Z. Dermatis, Α. Lazakidou, Knowledge and Attitudes from Healthcare Professionals toward to the Computers, International Journal of Health Research and Innovation, ISSN: 2051-5057 (print version), 2051-5065 (online), Vol. 3, No. 1, 29-47, 2015.

3) N. Tsaloukidis, R. Trifoni, M. Peponi, Ch. Mavraki, F. Gozadinos and A. Lazakidou, Evaluating Knowledge of Emergency Department Nurses in Recognition and Treatment of Emergency Cardiovascular Events, International Journal of Health Research and Innovation, ISSN: 2051-5057 (print version), 2051-5065 (online), Vol. 3, No. 1, 17-27, 2015.

4) G. Zacharopoulou, V. Zacharopoulou, A. Lazakidou, Quality of Life for Caregivers of Elderly Patients with Dementia and Measurement Tools: A Review, International Journal of Health Research and Innovation, ISSN: 2051-5057 (print version), 2051-5065 (online), Vol. 3, No. 1, p. 49-64, 2015.

5) V. Zacharopoulou, G. Zacharopoulou, A. Lazakidou, Burden of Family Caregivers of Patients with Dementia: Profile of Men Caregivers, International Journal of Occupational Health and Public Health Nursing, ISSN: 2053-2369 (print version), 2053-2377 (online), Vol. 2, No. 3, p. 21-32, 2015.

6) Γ. Ζαχαροπούλου, Β. Ζαχαροπούλου, A. Κωνσταντινοπούλου, Ν. Τσαλουκίδης, Α. Λαζακίδου, Μέτρηση της Επιβάρυνσης των Οικογενειακών Φροντιστών Ηλικιωμένων Ασθενών με Άνοια που διαμένουν στην Κοινότητα, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 2015.

7) N. Kapetaneas, C. Kastanioti, A. Lazakidou, P. Prezerakos, Organizational Culture and Individual Values in Greek Public Hospitals: A Competing Values Approach, Journal of Health Management 17(2), p. 1–19, DOI: 10.1177/0972063415575785, 2015.

8) Z. Dermatis, D. Tsoromokos, F. Gozadinos, A. Lazakidou, The Utilization of Geographic Information Systems in Healthcare, International Journal of Health Research and Innovation, ISSN: 2051-5057 (print version), 2051-5065 (online), Vol.4. No.1, p. 39-57, 2016.

9) D. Tsoromokos, Z. Dermatis, Nikolaos Tsaloukidis, F. Gozadinos, A. Lazakidou, Better Control of Health Care Costs and Reduction of Medical Errors by Using Heath Information Technology, Journal of Applied Medical Sciences, ISSN: 2241-2328 (print version), 2241-2336 (online), Vol.5, No. 3, 17-33, 2016.

10) N. Tsaloukidis, V. Michopoulou, M. Peponi, D. Papageorgiou, A. Lazakidou. Evaluation of Nurses’ Perceptions on Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) Education. J Health Educ Res Dev 5: 209. doi: 10.4172/23805439.1000209, 2017.         

11) V. Zacharopoulou, G. Zacharopoulou, K. Karkoulias, E. Tsampalas, A. Lazakidou, Atherosclerosis as a Risk Factor for Dementia and Alzheimer’s disease, Hellenic Journal of Atherosclerosis, Vol 8, No 1, 6–15, ISSN: 2459-380X, 2017.                   

12) V. Zacharopoulou, G. Zacharopoulou, L. Leontiou, E. Voudouri, Ev. Tsampalas, A. Lazakidou, Elderly Dementia Patients, Socioeconomic Settings, Care Management and ICT Adoption, British Journal of Health Care Management, Vol. 25, No. 3, ISSN (print): 1358-0574, 2019https://doi.org/10.12968/bjhc.2019.25.3.123

13) G. Nikoli, A. Lazakidou, The Contribution of Tourism Industry to the Economy: Case of the Greek Tourism Sector, accepted for publication, Advances in Management and Applied Economics, ISSN: 1792-7544 (print version), 1792-7552(online), Vol. 9, no. 6, p. 21-28, 2019, 2019.

14) Zarakovitis D., Tsoromokos D., Tsaloukidis N., Lazakidou A., Mobile Application for Patients’ Waiting Time Control and Management of Diagnostic Imaging Examinations. International Journal of Reliable and Quality E-Healthcare (JRQEH), 7(4), 20 – 33, 2018.

15) Δ. Ζαρακοβίτης, Ν. Τσορομώκος, Ν. Τσαλουκίδης, Φ. Γοζαδίνος, Α. Λαζακίδουm Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Οικονομική Διαχείριση του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης. Ελληνικό περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης, 11(4), 48-55, 2018.

16) Zarakovitis, D., Tsoromokos, D., Tsaloukidis, N., & Lazakidou, A., Financial Management and Spatial Geomapping of Medical Equipment: The Case of Ultrasound Scan and Respirators. Studies in health technology and informatics, 251, 171-174, 2018.

17) Zarakovitis, D., Tsoromokos, D., Tsaloukidis, N., & Lazakidou, A., GIS Platform for Management of Diagnostic Examinations. Studies in health technology and informatics, 251, 175-178, 2018.

18) Zarakovitis, D. & Lazakidou, A., Creating a GIS-based Platform for Efficient Cost Control and Management of Diagnostic Imaging Examinations. Αdvances in Μanagement and Αpplied Εconomics, ISSN: 1792-7544 (print version), 1792-7552(online), vol. 9, no. 4, 71-93, 2019.

19) G. Nikoli, A. Lazakidou, Α Review of Thermal Tourism in Europe and Greece, Tourism - An International Interdisciplinary Journal, accepted for publication, 2019.

20) G. Nikoli, A. Lazakidou, Promotion of Tourism Using Story Maps, International Journal of Technology Management & Sustainable Development, accepted for publication, 2019.

21) N. Tsaloukidis, D. Zarakovitis, A. Lazakidou, Design & Development of E-learning Material for Cardiopulmonary Resuscitation, British Journal of Healthcare Management, ISSN (print): 1358-0574, accepted for publication, 2019.

22) D. Zarakovitis, D. Tsoromokos, N. Tsaloukidis, A Cost-Benefit Analysis of Hospital Diagnostic Imaging Services in Greek Public Hospital Units, British Journal of Healthcare Management, ISSN (print): 1358-0574, accepted for publication, 2019.

23) G. Nikoli, A. Lazakidou, The Impact of Information and Communication Technology on the Tourism Sector, Almatourism N.19, Journal of Tourism, Culture and Territorial, ISSN: 2036-5195, 2019. https://doi.org/10.6092/issn.2036-­‐5195/8553

 

TALKS AND CONFERENCE PARTICIPATIONS

1) Δ. Τσορομώκος, Π. Πρεζεράκος, Σ. Τζιαφέρη, Α. Λαζακίδου, Διερεύνηση των γνώσεων και στάσεων των Επαγγελματιών Υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών, 12ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Λακωνίας, Σπάρτη, 5-6 Δεκεμβρίου 2014.

2) Ζαχαροπούλου, Β. Ζαχαροπούλου, Α. Λαζακίδου, Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Διαχείριση της Κατ’ οίκον Φροντίδας, 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής: Προκλήσεις στη Φροντίδα των Ηλικιωμένων στην Ελλάδα της Κρίσης, Αθήνα, 26-28 Φεβρουαρίου 2015.

3) Σ. Μπαλτά, Α. Λαζακίδου, Η Διερεύνηση της Αποδοχής του Νέου Συστήματος Τηλεϊατρικής της Vodafone σε Συνεργασία με την Vidavo στην 7η ΥΠΕ Κρήτης από τους Επαγγελματίες Υγείας και τους Ασθενείς, 4o Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Ψυχική Υγεία, Τεχνολογία και Τηλεματικές Εφαρμογές», Αθήνα, 14 Μαρτίου 2015.

 4) Δ. Τσορομώκος, Ζ. Δερμάτης, Ε. Χαραμή και Α. Λαζακίδου, Περιγραφή Συστήματος Παρακολούθησης των Ιατρικών Αερίων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας-Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων, 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Αθήνα, 6-8 Μαΐου 2015.

5) Δ. Τσορομώκος, Ζ. Δερμάτης και Α. Λαζακίδου, Πληροφοριακό Σύστημα για τη Λογοδοσία των Επαγγελματιών Υγείας και την Οικονομική Διαχείριση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Αθήνα, 6-8 Μαΐου 2015.

6) Δ. Τσορομώκος, Ζ. Δερμάτης, Σ. Ηλιούδη και Α. Λαζακίδου, Διερεύνηση επιπέδου γνώσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των Επαγγελματιών Υγείας σε Νοσοκομείο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Αθήνα, 6 – 8 Μαΐου 2015.

7) Β. Ζαχαροπούλου, Γ. Ζαχαροπούλου, Ν. Καραγιαννίδης, Ζ. Δερμάτης, Α. Λαζακίδου, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Υπηρεσία Ασθενών με Άνοια στην Κοινότητα, 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Αθήνα, 6-8 Μαΐου 2015.

8) Δ. Τσορομώκος, Ζ. Δερμάτης, Ε. Χαραμή και Α. Λαζακίδου, Αξιοποίηση των GIS στην Υγεία: Πιλοτική Εφαρμογή στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 23η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Αθήνα, 7-8 Μαΐου 2015.

9) N. Τσαλουκίδης, Δ. Τσορομώκος, Φ. Γοζαδίνος, Α. Λαζακίδου, Αξιοποίηση των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στον Χώρο του Νοσοκομείου, 23η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS, Αθήνα, 7 – 8 Μαΐου 2015.

10) Δ. Τσορομώκος, Ζ. Δερμάτης, Ε. Χαραμή και Α. Λαζακίδου, Χάρτης της Ελλάδας ανά Υγειονομική Περιφέρεια με τεχνολογία GIS, 23η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS , Αθήνα, 7 – 8 Μαΐου 2015.

11) Δ. Τσορομώκος, N. Τσαλουκίδης, Φ. Γοζαδίνος, Α. Λαζακίδου, Χάρτης της Ελλάδα με διαβάθμιση οργανικών κλινών σε Δημόσια Νοσοκομεία με τεχνολογία GIS, 23η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS , Αθήνα, 7 – 8 Μαΐου 2015.

12) Γ. Ζαχαροπούλου, Β. Ζαχαροπούλου, Δ. Αντωνιάδης, Α. Κωνσταντινοπούλου, Α Λαζακίδου. Ασθενείς με Άνοια στην Κοινότητα: Φροντίδα και Επιβάρυνση, 2ο Πανελλήνιο Γηριατρικό Συνέδριο στην Π.Φ.Υ. (Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας), 14-17 Μαΐου 2015.

13) Γ. Ζαχαροπούλου, Β. Ζαχαροπούλου, Δ. Αντωνιάδης, Α. Κωνσταντινοπούλου, Α Λαζακίδου. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Υπηρεσία Φροντιστών Ασθενών με Άνοια, 2ο Πανελλήνιο Γηριατρικό Συνέδριο στην Π.Φ.Υ. (Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας), 14-17 Μαΐου 2015.

14) D. Tsoromokos, Z. Dermatis, N. Tsaloukidis, A. Lazakidou, THE GIS4ICU SYSTEM: A Bed Management System using GIS Technology into Intensive Care Units, 1st International Conference on Research in Health Care, Athens, 5 – 7 June 2015.

15) D. Tsoromokos, Z. Dermatis, N. Tsaloukidis, A. Lazakidou, Using Geographical Information Systems (GIS) to Provide Better Financial Management of Biomedical Equipment, 1st International Conference on Research in Health Care, Athens, 5 – 7 June 2015.

16) V. Zacharopoulou, G. Zacharopoulou, Α. Konstantinopoulou, Α. Lazakidou. Hypertension as a Risk Factor of Alzheimer Disease, 1st International Conference on Research in Health Care, Athens, 5 – 7 June 2015.

17) D. Tsoromokos, Z. Dermatis, A. Lazakidou, Information System for Nursing Handover, 13th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH’ 2015), Athens, 9-11 July 2015. *Best Poster Award 2015*

18) D. Tsoromokos, F. Gozadinos, N. Tsaloukidis, A. Lazakidou, Utilizing Geographical Information Systems in Healthcare, 13th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH’ 2015), Athens, 9-11 July 2015.

19) F. Gozadinos, D. Tsoromokos, N. Tsaloukidis, A. Konstantinopoulou, A. Lazakidou, Utilizing Geographical Information Systems to Manage Hospital Infections, 13th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH’ 2015), Athens, 9-11 July 2015.

20) A. Konstantinopoulou, D. Tsoromokos, S. Ilioudi, A. Lazakidou and P. Prezerakos, Organizational Commitment and Job Satisfaction in Greek Hospitals, 13th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH’ 2015), Athens, 9-11 July 2015.

21) Α. Λαζακίδου, Ζ. Δερμάτης, Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον Εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και την Ενίσχυση των Δημοκρατικών Θεσμών: Τάσεις και Προοπτικές, Καλαμάτα, 15-17 Οκτωβρίου 2015.

22) A. Konstantinopoulou, D. Tsoromokos, N. Tsaloukidis, A. Lazakidou, P. Prezerakos, Job Satisfaction and Organizational Commitment of Hospital Nursing Staff in Greek Hospitals, 6th International FOHNEU Congress New Occupational Health Horizons, Rotterdam, The Netherlands, 16-18 March 2016.

23) F. Gozadinos, D. Tsoromokos, n. Tsaloukidis, A. Konstantinopoulou, Z. Dermatis, A. Lazakidou, Design of a Useful Information System Specialized for Control, Registry and Financial Management of Nosocomial Infections for Better Work Hospital Administration: The LIMOXIS System, 6th International FOHNEU Congress New Occupational Health Horizons, Rotterdam, The Netherlands, 16-18 March 2016.

24) D. Tsoromokos, N. Tsaloukidis, F. Gozadinos, A. Konstantinopoulou, Z. Dermatis, A. Lazakidou, Digital Pen and Paper (DPP) in Nursing Handover for Better Work Organization of Nursing Staff, 6th International FOHNEU Congress New Occupational Health Horizons, Rotterdam, The Netherlands, 16-18 March 2016.

25) Δ. Τσορομώκος, Ν. Τσαλουκίδης, Ζ. Δερμάτης, Α. Λαζακίδου, Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη Βελτίωση της Διαχείρισης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 5η Νοσηλευτική Διημερίδα Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, 18-19 Μαρτίου 2016.

26) N. Tsaloukidis, V. Michopoulou, M. Peponi, D. Papageorgiou, A. Lazakidou, Critical analysis of nurses’ opinion about CPR; e-learning versus classroom delivery or combination of methods, EuroHeartCare 2016, Athens 15-16 April 2016.

27) Δ. Τσορομώκος, Ζ. Δερμάτης, Ν. Τσαλουκίδης, Φ. Γοζαδίνος, Α. Παναγιωτοπούλου, Α. Λαζακίδου, Οικονομική Διαχείριση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού με τη χρήση GIS , 24η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS , Αθήνα, 19 & 20 Μαΐου 2016.

28) Δ. Τσορομώκος, Ζ. Δερμάτης, Ν. Τσαλουκίδης, Φ. Γοζαδίνος, Α. Παναγιωτοπούλου, Α. Λαζακίδου, GIS4ICU: Σύστημα Διαχείρισης Κλινών με GIS σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), 24η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS , Αθήνα, 19 & 20 Μαΐου 2016.

29) Ζ. Δερμάτης, Δ. Τσορομώκος, Ν. Τσαλουκίδης, Α. Παναγιωτοπούλου, Α. Λαζακίδου, Διερεύνηση Κοινωνικο-Οικονομικών Δεικτών που επηρεάζουν την Ποιότητα Ζωής των Ηλικιωμένων με τη χρήση των GIS. 24η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS , Αθήνα, 19 & 20 Μαΐου 2016.

30) Ν. Τσαλουκίδης, Δ. Τσορομώκος, Φ. Γοζαδίνος, Ζ. Δερμάτης, Α. Λαζακίδου, Γεωγραφική Αποτύπωση Εξειδικευμένων Ανανηπτών στην Βασική Υποστήριξη της Ζωής. 24η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS , Αθήνα, 19 & 20 Μαΐου 2016.

31) Φ. Γοζαδίνος, Μ. Αποστολοπούλου, Ν. Τσαλουκίδης, Α. Λαζακίδου, Περιγραφή του πληροφοριακού συστήματος LIMOXIS για την καταγραφή και οικονομική διαχείριση νοσοκομειακών. λοιμώξεων, 9ο Πανελλήνιο – 8ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό και Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο, Καλαμάτα, 19 – 22 Μαΐου 2016.

32) Β. Ζαχαροπούλου, Γ. Ζαχαροπούλου, Α. Λαζακίδου. Κάπνισμα και Άνοια: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση, 9ο Πανελλήνιο – 8ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό και Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο, Καλαμάτα, 19 – 22 Μαΐου 2016.

33) Β. Ζαχαροπούλου, Γ. Ζαχαροπούλου, Α. Λαζακίδου. Παθητικό Κάπνισμα και Άνοια: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση, 9ο Πανελλήνιο – 8ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό και Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο, Καλαμάτα, 19 – 22 Μαΐου 2016.

34) Δ. Τσορομώκος, Φ. Γοζαδίνος, Ν. Τσαλουκίδης, Ζ. Δερμάτης, Αθηνά Λαζακίδου, Αξιοποίηση Πρωτοποριακής Τεχνολογίας για την Αυτοματοποίηση και Απλοποίηση των Διαδικασιών ενός Νοσηλευτικού Ιδρύματος, 9ο Πανελλήνιο & 8ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε, Καλαμάτα, 19 – 22 Μαΐου 2016.

35) Ζ. Δερμάτης, Δ. Τσορομώκος, Φ. Γοζαδίνος, Ν. Τσαλουκίδης, Α. Λαζακίδου, Αξιοποίηση των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) στην Τρίτη Ηλικία, 9ο Πανελλήνιο & 8ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε, Καλαμάτα, 19 – 22 Μαΐου 2016.

36) D. Tsoromokos, Ν. Tsaloukidis, Z. Dermatis, F. Gozadinos and A. Lazakidou, Design of an Innovative Information System for the Intensive Care Unit in a Public Hospital, 14th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH’ 2016), Athens, 1-3 July 2016.

37) N. Tsaloukidis, D. Tsoromokos, Z. Dermatis, F Gozadinos, V. Michopoulou, A. Lazakidou, E-learning in Basic Life Support (BLS), 14th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH' 2016), Athens, 1-3 July 2016.

38) N. Tsaloukidis, D. Tsoromokos, Z. Dermatis, F. Gozadinos, V. Michopoulou, A. Lazakidou, Geographical Recording and Distribution of Trainers and Trainees in Basic Life Support (BLS) Using Geographical Information Systems, 14th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH' 2016), Athens, 1-3 July 2016. *Best Poster Award 2016*

39) Z. Dermatis, D. Tsoromokos, N. Tsaloukidis, G. Zacharopoulou, A. Lazakidou, Measuring Quality of Life in the Elderly Using GIS Technology, 14th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH’ 2016), Athens, 1-3 July, 2016.

40) Ζ. Δερμάτης, Γ. Νικολή, Α. Λαζακίδου, Ε. Δασκαλοπούλου, Αξιοποίηση γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (GIS) στον Τουρισμό, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο – Οικονομικές και Νομικές Παράμετροι του Ελληνικού Τουρισμού, Τρίπολη, 15-17 Σεπτεμβρίου 2016.

41) Δ. Ζαρακοβίτης, Ν. Τσαλουκίδης, Ζ. Δερμάτης, Δ. Τσορομώκος, Α. Λαζακίδου, Διαχείριση και Γεωγραφική Αποτύπωση Ακτινολογικών Μηχανημάτων της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης, Τρίπολη, 1-2 Νοεμβρίου 2016.

42) Δ. Τσορομώκος, Ν. Τσαλουκίδης, Ζ. Δερμάτης, Δ. Ζαρακοβίτης, Α. Λαζακίδου, Ηλεκτρονική Καταγραφή και Διαχείριση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Μονάδων Υγείας, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης, Τρίπολη, 1-2 Νοεμβρίου 2016.

43) Ν. Τσαλουκίδης, Δ. Τσορομώκος, Ζ. Δερμάτης, Φ. Γοζαδίνος, Α. Λαζακίδου, Ηλεκτρονική Αποτύπωση και Αναζήτηση Εκπαιδευμένων Πολιτών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης, Τρίπολη, 1-2 Νοεμβρίου 2016.

44) Γ. Ζαχαροπούλου, Β. Ζαχαροπούλου, Α. Λαζακίδου. Το Κόστος των Πτώσεων στην Τρίτη Ηλικία: Ανασκόπηση, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης, Τρίπολη, 1 – 2 Νοεμβρίου 2016.

45) Β. Ζαχαροπούλου, Γ. Ζαχαροπούλου, Α. Λαζακίδου. Το Παγκόσμιο Κόστος της Άνοιας: Ανασκόπηση, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης, Τρίπολη, 1 – 2 Νοεμβρίου 2016.

46) Β. Ζαχαροπούλου, Γ. Ζαχαροπούλου, Α. Λαζακίδου. Το Κόστος Άτυπης Φροντίδας της Άνοιας: Ανασκόπηση, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης, Τρίπολη, 1 – 2 Νοεμβρίου 2016.

47) Β. Ζαχαροπούλου, Γ. Ζαχαροπούλου, Α. Κωσταντινοπούλου, Μ. Κορδούλη, Ν. Καραγιαννίδης, Α. Λαζακίδου. Αθηροσκλήρωση και Άνοια: Ανασκόπηση. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης, Αθήνα, 1 – 3 Δεκεμβρίου 2016.

48) Β. Ζαχαροπούλου, Γ. Ζαχαροπούλου, Α. Λαζακίδου. Χρόνιο Άγχος και Κίνδυνος Ανάπτυξης Νόσου Alzheimer. 3ο Συνέδριο Ψυχικής Υγείας στην Π.Φ.Υ., Αθήνα, 15 – 17 Δεκεμβρίου 2016.

49) Β. Ζαχαροπούλου, Γ. Ζαχαροπούλου, Α. Λαζακίδου. Η Κατάθλιψη ως Παράγοντας Κινδύνου Άνοιας και Νόσου Alzheimer. 3ο Συνέδριο Ψυχικής Υγείας στην Π.Φ.Υ., Αθήνα, 15 – 17 Δεκεμβρίου 2016.

50) Δ. Τσορομώκος, Δ. Ζαρακοβίτης και Α. Λαζακίδου, Γεωγραφική Αποτύπωση και Οικονομική Διαχείριση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού με χρήση GIS: Πιλοτική Εφαρμογή σε Αναπνευστήρες ΜΕΘ, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Αθήνα, 7 Απριλίου 2017.

51) Δ. Ζαρακοβίτης, Δ. Τσορομώκος και Α. Λαζακίδου, Αξιοποίηση των GIS στη Γεωγραφική Αποτύπωση και Οικονομική Διαχείριση των Συστημάτων Υπερηχοτομογραφίας των Δημοσίων Ακτινολογικών Εργαστηρίων της Πελοποννήσου, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Αθήνα, 7 Απριλίου 2017.

52) Z. Dermatis, A. Lazakidou, Application of Geographical Information Systems (GIS) in the management of elderly health matters. International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University, Athens 20-21 April, 2017.

53) Δ. Ζαρακοβίτης, Ν. Τσαλουκίδης, Δ. Τσορομώκος, Φ. Γοζαδίνος, Α. Λαζακίδου, Αξιοποίηση του Συστήματος GIS για την Οικονομική Αξιολόγηση του Ακτινολογικού Εργαστηριού του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης, 10ο Πανελλήνιο & 9ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε, Ηράκλειο Κρήτης, 27 – 30 Απριλίου 2017.

54) Δ. Τσορομώκος, Φ. Γοζαδίνος, Ν. Τσαλουκίδης, Δ. Ζαρακοβίτης, Α. Λαζακίδου, Ανίχνευση Σφαλμάτων της Εφαρμογής DPP4ICU στη Νοσηλευτική Λογοδοσία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν και στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Κοργιαλένειο - Μπενάκειο ΕΕΣ, 10ο Πανελλήνιο & 9ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε, Ηράκλειο Κρήτης, 27 – 30 Απριλίου 2017.

55) Ζ. Δερμάτης, Ν. Τσαλουκίδης, Α. Λαζακίδου, Καταγραφή και Ανάλυση των Προβλημάτων Υγείας των Ηλικιωμένων με τη χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS), 10ο Πανελλήνιο & 9ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε, Ηράκλειο Κρήτης, 27 – 30 Απριλίου 2017.

56) Ν. Τσαλουκίδης, Φ.Γοζαδίνος, Β. Μιχοπούλου, Α. Λαζακίδου, Μέθοδος Αξιολόγησης των Ανακύπτων στην Ορθή Διεξαγωγή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης, 10ο Πανελλήνιο & 9ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε, Ηράκλειο Κρήτης, 27 – 30 Απριλίου 2017.