ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

1. Λυδία Κωνσταντινίδου (διπλωματική εργασία ολοκληρώθηκε, 03/2017)

2. Αντώνης Λεβεντόπουλος (διπλωματική εργασία ολοκληρώθηκε, 03/2017) 

3. Δήμητρα Μπαλάσκα (διπλωματική εργασία ολοκληρώθηκε, 03/2017)

4. Πολύβιος Κουμάκης (διπλωματική εργασία ολοκληρώθηκε, 05/2017)

5. Παναγιώτα Αναστασοπούλου (διπλωματική εργασία ολοκληρώθηκε, 05/2017)

6. Βασίλειος Μπούρας (διπλωματική εργασία ολοκληρώθηκε, 05/2017)

7. Βασίλειος Ανδριανόπουλος (διπλωματική εργασία ολοκληρώθηκε, 05/2017)

8. Αγγελική Αγγελοπούλου (διπλωματική εργασία ολοκληρώθηκε, 05/2017)

9. Αδαμάντιος Χρονόπουλος (διπλωματική εργασία ολοκληρώθηκε, 05/2017)

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

1. Αργύρης Δελώτας (πτυχιακή εργασία ολοκληρώθηκε, 02/2017)

2. Θεοδώρα Κωτσή (πτυχιακή εργασία ολοκληρώθηκε, 02/2017)