ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

1. Λυδία Κωνσταντινίδου (διπλωματική εργασία ολοκληρώθηκε, 03/2017)

2. Αντώνης Λεβεντόπουλος (διπλωματική εργασία ολοκληρώθηκε, 03/2017) 

3. Δήμητρα Μπαλάσκα (διπλωματική εργασία ολοκληρώθηκε, 03/2017)

4. Πολύβιος Κουμάκης (διπλωματική εργασία ολοκληρώθηκε, 05/2017)

5. Παναγιώτα Αναστασοπούλου (διπλωματική εργασία ολοκληρώθηκε, 05/2017)

6. Βασίλειος Μπούρας (διπλωματική εργασία ολοκληρώθηκε, 05/2017)

7. Βασίλειος Ανδριανόπουλος (διπλωματική εργασία ολοκληρώθηκε, 05/2017)

8. Αγγελική Αγγελοπούλου (διπλωματική εργασία ολοκληρώθηκε, 05/2017)

9. Αδαμάντιος Χρονόπουλος (διπλωματική εργασία ολοκληρώθηκε, 05/2017)

10. Eυστάθιος Καλούλης (διπλωματική εργασία ολοκληρώθηκε 11/2018)

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

1. Αργύρης Δελώτας (πτυχιακή εργασία ολοκληρώθηκε, 02/2017)

2. Θεοδώρα Κωτσή (πτυχιακή εργασία ολοκληρώθηκε, 02/2017)

3. Γεώργιος Νικολαϊδης (πτυχιακή εργασία ολοκληρώθηκε 10/2018)

4. Νικόλαος Λαμπρινός (πτυχιακή εργασία ολοκληρώθηκε 10/2018)

5. Σταματίνα Κουρλιμπίνη (πτυχιακή εργασία ολοκληρώθηκε 10/2018)

6. Αλεξάνδρα Φιλιπποπολίτη (πτυχιακή εργασία ολοκληρώθηκε 10/2018)

7. Αλίκη Κουτεντάκη (πτυχιακή εργασία σε εξέλιξη)

8. Κυριακή Κατσιρούμπα (πτυχιακή εργασία σε εξέλιξη)